Krachtige leiders

De sterkte van de top bepaalt de sterkte van de organisatie.

15 minute e-courses

We bieden twee e-courses aan die slechts 15 minuten van je tijd vragen per dag:

  • Power up your Leadership’s Compass: zorgt dat je scherp hebt wat voor leider jij wil zijn en wat jij nodig hebt om dat te bekrachtigen.
  • Strengthen your Inner Leader: hierin onderzoek je welke leiderschapskwaliteiten jij van nature hebt en hoe jij deze kan inzetten.

De duur van elke online cursus is 4 weken.

Deze online cursussen versterken jouw leiderschapsmindset en laten je ontdekken hoe jij jouw eigen leiderschapskwaliteiten beter kan inzetten.

4 weken e-course: €245 exclusief BTW

4 weken e-course + 2 coaching calls: €445 exclusief BTW

De Tribe Council

Wanneer een beslissing impact heeft op een (grotere) groep mensen is draagvlak cruciaal om te zorgen dat de beslissing vlot wordt geïmplementeerd. De Tribe Council maakt het mogelijk om dit op nauwelijks 1 tot anderhalve dag te realiseren (afhankelijk van de grootte van de groep en het type beslissing).

De methodiek achter de Tribe Council wordt zelfs gebruikt door de Verenigde Naties om beslissingen te nemen bij moeilijke dossiers. Ze werd ontleend aan de manier waarop Chiefs in Afrikaanse stammen beslissingen nemen en draagvlak creëren binnen hun stam.

De Tribe Council bekrachtigt de beslissingnemer en betrekt iedereen op wie de te nemen beslissing van toepassing is. Deze methodiek versnelt daarenboven het beslissingsproces en bereidt een vlottere implementatie voor.

vanaf €2.500 excl. BTW

Prijs varieert afhankelijk van het type beslissing en de omvang van de groep waarop de beslissing betrekking heeft.

Lerend netwerk van leiders in jouw organisatie

Binnen een lerend netwerk worden best practices en greatest challenges gedeeld en besproken. Dit traject bouwt met de leiders in een organisatie een duurzaam lerend netwerk waarin leiders elkaar ondersteunen en echt van elkaar leren. 

Het netwerk bevordert de cohesie in het leiderschapsteam en heeft een positieve invloed op de cohesie en prestaties van de rest van de organisatie.

Het traject versterkt de cohesie van het leiderschapsteam en stimuleert kennisuitwisseling en peer-to-peer coaching onder leidinggevenden.

Na het traject hebben de leiders geleerd hoe ze het lerend netwerk duurzaam kunnen voortzetten zonder te verworden tot een louter ventilerend netwerk.

Het traject bestaat uit 3 stappen.

Stap 1: Leggen van de basis (tweedaagse)

  • Dag 1: Wie ben ik als leider? (SWOT, 360°, personal issues,… aanpak afgestemd op situatie ‘as is’)
  • Dag 2: Wat is mijn impact op anderen?  (Hoe reageren anderen op mij en hoe kan ik dit inzetten?)

Stap 2: Opstart lerend netwerk

  • 6 maandelijkse halfdaagse bijeenkomsten onder begeleiding
  • Individuele coaching calls (60min/maand)

Stap 3: Autonoom lerend netwerk

  • Geen begeleiding meer
  • Duurzame inbedding

Op aanvraag.

We hanteren een prijs per teamlid omwille van de individuele coaching.

Minimale grootte van een team: 5.

Maatwerk

Vertel ons waarin jij het leiderschap in jouw organisatie of jouw persoonlijk leiderschap wil versterken. We werken graag een aanpak en een oplossing op maat uit.

Shots of Ginger

Ploegstraat 7, 3582 Koersel Beringen

+32 476 84 57 67‬

info@shotsofginger.be