Wij laten kmo’s & mensen excelleren

Duurzame oplossingen vanuit de kern

Drie invalshoeken

Verbindende communicatie

de manier waarop we met elkaar communiceren, is een hefboom voor hoe we zijn, presteren en ons voelen.

Betere connecties

als mensen sterker de verbinding voelen met elkaar en met de organisatie, dan groeien mens en organisatie.

Versterken van Teams & Leiders

we doorbreken onderliggende dynamieken zodat teams en leiders nog sterker staan en zichzelf overtreffen.

VERBONDENHEID VERSTERKT
MENS EN ORGANISATIE

Het meerendeel van de uitdagingen binnen een organisatie hangen nauw samen met de verbinding tussen collega’s. Wanneer mensen zich verbonden voelen met het team, de organisatie en zichzelf zijn ze positiever, productiever, meer betrokken, eerlijker, constructiever, creatiever en innovatiever. Ervaren ze minder die verbinding, dan zie je spanningen, conflicten, afwachtend gedrag, (veranderings- en leer)weerstand, gelatenheid, weinig proactiviteit,…

We geloven daarom dat elke kmo met een middellange- en langetermijnvisie gebaat is bij een Culture of Connection. Dat is een bedrijfscultuur die op een gezonde, proactieve en constructieve manier omgaat met alle facetten van dergelijke verbindingen. In een Culture of Connection groeien mensen naar hun volle mogelijkheden, floreert de organisatie en ervaar je de drive om samen toekomst te maken.

Benieuwd wat dit voor jouw team of organisatie kan betekenen? Boek dan via onderstaande knop een 30 minuten videocall in en gebruik ons als klankbord.

Een praktische,
down-to-earth aanpak

Een cultuur ontstaat vanuit de interactie tussen mensen en is bijgevolg een vloeiend, levend gegeven. Een cultuur ‘opleggen’ is daarom hetzelfde als water in je handen proberen te houden: onmogelijk. Wat je wel kan doen, is een cultuur bewust stimuleren en intentioneel creëren.

We verkiezen hierbij het samen zetten van concrete stappen boven hoogdravende plannen en rapporten. Daarom combineren we in onze aanpak down-to-earth gezond boerenverstand met onderbouwde groepsdynamische interventies. We vertrekken hierbij van de 5 bouwstenen die het fundament zijn van een Culture of Connection.

KIES JOUW INVALSHOEK

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Communicatie draait in de eerste plaats om de uitwisseling tussen mensen. Het is meer dan technieken die je aanleert, technologie of middelen die je inzet.

Op die uitwisseling zit vaak ruis die de verbinding vertroebelt. We gaan na wat die specifieke ruis is, wat ze veroorzaakt en hoe je ze proactief kan vermijden.

Het resultaat? Mensen gaan efficiënter samenwerken, weten waaraan en waaraf, durven zich uitspreken en leren constructiever om te gaan met verschillende standpunten.

BETERE CONNECTIES

We hebben nood aan diepgaande connecties waarin we onszelf  kunnen zijn. Alleen blijkt dit moeilijk op de werkvloer en dit remt onze groei.

Aan de oppervlakte lijkt alles ‘peis en vree’, maar je voelt dat er vanalles borrelt: verborgen agenda’s, afschuiven van verantwoordelijkheid, achterklap, sluimerende conflicten, egoïsme,…

We pakken dit aan door rekening te houden met mindset, patronen en gedrag. Van hieruit creëren we een cultuur van psychologische veiligheid om vanuit verbinding (h)echter samen te werken.

STERKERE TEAMS & LEIDERS

Iedereen heeft leiderschapskwaliteiten, alleen zetten we die vaak niet of onvoldoende in. Leiderschap is immers niet alleen anderen leiden, maar vooral ook jezelf.

Een team of groep weerspiegelt steeds wat er in een individu leeft. Daarom is de groepscontext een dankbare omgeving om je (zelf)leiderschap te versterken, vanuit de dagelijkse praktijk.

Dit vraagt echter de juiste begeleiding, want de groep kan ook een verstikkend effect hebben. Daarom dat we ons jaren verdiept hebben in leiderschap en groepsfacilitatie.

 

We luisteren graag naar jouw noden, het resultaat dat je nastreeft en de termijn die je voor ogen hebt.
Op basis hiervan werken we een voorstel op maat uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIJF BOUWSTENEN VAN
EEN CULTURE OF CONNECTION

Purpose

Waar raken de purpose van het individu, het team en de organisatie elkaar. Het is de solide basis om de cultuur op te bouwen.

Afspraken

Duidelijke afspraken zetten het kader waarin de Culture of Connection zich ontwikkelt.

Structuur

Een aantal gerichte structuurelementen voeden de verbinding tussen mensen in de organisatie.

Daden

Samen het juiste doen om de Culture of Connection te laten leven en van daaruit te zorgen voor een positief effect op mens en organisatie.

Verbindend leiderschap

Leiderschap dat begint bij de ‘officiële’ leider en zich doorvertaalt naar het stimuleren van zelfleiderschap.

Meer weten over deze 5 bouwstenen? Bestel dan het e-book ‘De kracht van (opr)echte verbinding in organisaties – Bouwstenen voor een Culture of Connection’ inclusief oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan.

Get connected

Ploegstraat 7 3582 Koersel Beringen

+32 476 84 57 67‬

info@shotsofginger.com